Hoe word je diaken?

Voorwaarden
Je bent minimum 35 jaar.
Indien je gehuwd bent, aanvaardt en steunt je echtgenote jouw roeping.
Wie ongehuwd is, verbindt zich tot het celibaat.

Opleiding
Bij de opleiding tot permanent diaken zijn er kleine verschillen van aanpak tussen de verschillende bisdommen. We verwijzen daarom voor deze rubriek naar de deelsite van het bisdom waar je woont.