Waar werken diakens?

De bisschop vertrouwt de diaken een opdracht toe rekening houdend met de noden die zich voordoen en met de mogelijkheden, de aanleg en de beperkingen van de diaken.

Vaak behoudt de diaken het beroep dat hij voor de wijding uitoefende. Het is daar, midden in de wereld, dat hij brugfiguur en geloofsgetuige is. Daarnaast is hij in de mate van het mogelijke beschikbaar voor pastorale taken.

De bisschop kan de diaken ook vragen om deeltijds of voltijds een taak op zich te nemen in het pastorale werk bij zieken of bejaarden, in specifieke diaconale werkvelden (bv. bij gedetineerden, migranten, daklozen, …), in de parochies, in het vormingswerk of in de administratieve en financiële omkadering.

Waar hij ook werkt, wanneer de diaken gehuwd is, zal zijn eerste aandacht gaan naar zijn gezin.

MEER WETEN?
o.m. filmpjes; projecten

BELANGSTELLING ?
spreek erover met de contactpersoon van jouw bisdom