Waarom wordt iemand diaken?

Je “hebt iets” met de Heer en zijn Kerk.
Misschien ben je er al lange tijd actief.
Misschien duikt er bij herhaling een stil verlangen of een bijzondere belangstelling op.
Misschien deed er zich een ommekeer in je leven voor
of wordt je overtuiging alsmaar sterker dat de Heer je vraagt.

Mensen hebben iets daarvan in jou herkend.
Ze spreken je aan: “zou dat niet iets voor jou zijn?” of
“we hebben je nodig”.

Je wil je steentje bijdragen
opdat het evangelie bij alle mensen gebracht wordt in woord en daad,
met veel respect voor de kansen en de gevoeligheden van de hedendaagse cultuur.
Je wil je inzetten
opdat in Kerk en samenleving altijd gekozen zou worden voor de waardigheid en de rechten van elke mens, vooral van hen die niet voor zichzelf kunnen opkomen.
Je wil eraan meewerken
dat het leven en het engagement van de christenen blijvend gevoed worden door Gods Woord en door de verbondenheid met Christus.
Je wil je ertoe verbinden
om leven en werk, vreugde en zorg, verlangen en pijn van je medemensen mee te dragen in je gebed en viering van de sacramenten.

MEER WETEN
o.m. filmpjes met getuigenissen

BELANGSTELLING ?
spreek erover met de contactpersoon van jouw bisdom