Wat is een diaken?

De Kerk is er om in Gods naam dienstbaar te zijn aan een betere wereld.
Elke gedoopte en elke geloofsgemeenschap is geroepen om zich in te zetten
voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Bisschop, priester en diaken staan ten dienste van de Kerk
om haar telkens weer aan deze opdracht te herinneren,
om de gelovigen hierin voor te gaan en te ondersteunen,
om teken te zijn van de band met Christus, de Levende in hun midden.

De diaken is teken van Jezus die Dienaar van allen is.
Hij beleeft het Woord Gods vooral in concrete dienstbaarheid
en vriendschap met arme en gekwetste mensen.
Hij heeft een bijzondere zorg voor wie uitgesloten is of veraf staat.
Vanuit deze dienstbaarheid verkondigt hij Gods Woord
en viert hij het Woord in gebed en sacramenten.

MEER WETEN
-over de oorsprong, de geschiedenis en over enkele heilige diakens: zie brochure “Gezonden om te dienen” (ICPD, G.Morlion en J. Van der Vloet)
-brochure “Permanent diaconaat. Perspectieven en kansen” (ICPD, kard. De Kesel)

BELANGSTELLING ?
spreek erover met de contactpersoon van jouw bisdom